728 827 852 | 284 680 695 | 284 680 656 trade@elix.cz

VÝBĚR VYSÍLAČKY

Radiostanice (lidově “vysílačka”) slouží jako pohotový a nejlevnější komunikační prostředek současnosti na krátké a střední vzdálenosti. Oproti mobilním telefonům nemusíte za provoz a zřízení radiostanic platit žádné poplatky, spojení je velmi rychlé a pohotové, dostupné každému. Pořizovací cena radiostanic a návratnost vložené investice je překvapivě krátká, např. u dopravních a rozvážkových se občanská (CB) radiostanice zaplatí za několik dní. V dopravě (mobilním nasazení) mají radiostanice velký význam i bezpečnostní – mezinárodní vyhrazený kanál č.9 je monitorován policií, záchrannou službou, hasiči atd. a slouží k rychlému přivolání pomoci. 10. kanál slouží pro pohotové informace v dopravě – informujete se zde o průjezdnosti tras, o nehodách, o dopravních omezeních, policejních kontrolách, měření rychlosti atd.

Jaké radiostanice použít

 

Především je povoleno používat radiostanice schválené (homologované). Proto důrazně varujeme před používáním neschválených radiostanic a před provozem mimo vyhrazená kmitočtová pásma.
Pro ochranu zákazníků dodává ELIX pouze schválené typy radiostanic, vybavené všemi potřebnými dokumenty.

Rozdělení radiostanic

 

Radiostanice se dělí na několik skupin – CB občanské radiostanice pracující v pásmu 27 MHz na 40 nebo 80 kanálech, PMR stanice pracující v pásmu 446 MHz, profesionální stanice v pásmech 172 a 448 MHz a stanice určené pro radioamatéry s koncesí. Provoz radiostanic dodávaných firmou ELIX nevyžaduje další povolování a schvalování – díky Všeobecným povolením ČTÚ je provoz schválených radiostanic CB a ručních schválených radiostanic VKV s výkonem do 5W zcela volný. Zvláštní skupinu tvoří radiostanice určené pro radioamatéry, které pracují v nejrůznějších kmitočtech KV i VKV a jejich provoz je podmíněn vlastnictvím radioamatérské licence vydávané na základě zkoušek. Tyto radiostanice nemohou být využívány pro komerční provoz. Naopak parametry radiostanic určených pro radioamatéry obvykle nevyhovují požadavkům pro provoz na kmitočtech určených pro komerční využití.

 

Občanské radiostanice (CB)

 

Občanské radiostanice CB pracující v pásmu 27 MHz jsou cenově velmi výhodné a slouží  pro běžné použití v mobilním (automobil či pohyblivá mechanizace), základnovém (dům, kancelář, byt) či přenosném (v ruce – ochrana objektů, montážní čety, sport, turistika, skladové a výstavní areály atd.) režimu. Tyto radiostanice mohou být provozovány na 40 kanálech CB pásma, přičemž 9. kanál je vyhrazen pro nouzové spojení. Počet účastníků pásma je libovolný. Radiostanice mohou být vybaveny systémem cíleného volání – selektivní volbou. Tento doplněk umožňuje podmíněný přístup v případě, že volající zná číslo kódu volaného.Každá radiostanice musí být vybavena účinnou anténou. Rozměry antén pro CB pásmo jsou vzhledem k větší vlnové délce poměrně velké – mobilní anténa má délku okolo 1 m, základnová pak 5-6,5 m. Přenosné radiostanice jsou vybaveny krátkou flexibilní anténou. Výkon všech CB radiostanic je předpisy omezen na 4 W, počet kanálů je předpisem stanoven na 40.

 

VKV a UKV profesionální radiostanice

 

Radiostanice VKV – profesionální , pracující v pásmech 172 a 448 MHz slouží pro vysoce kvalitní spojení v náročných provozech, kde je vyžadována větší spolehlivost spojení. Populární cenově výhodné radiostanice v novém pásmu PMR 446 MHz slouží jako univerzální a cenově velmi výhodný prostředek spojení. I tyto radiostanice umožňují vytvořit uzavřenou síť např. v rámci firmy. Jako přenosné (ruční) stanice jsou ideálním komunikačním prostředkem v rozsáhlejších průmyslových areálech i s VF rušením, v halách i volných prostorech, v zemědělství, lesnictví, dopravě, ve výrobě, při ostraze objektů, ale i při zábavě , sportu atd.Provoz ručních profesionálních radiostanic nevyžaduje žádné povolení, poplatky atd. Naopak základnové a mobilní radiostanice VKV vyžadují přidělení kmitočtu a jsou využívány např. taxislužbou.

 

Radiostanice PMR 446

 

Výhodou pásma PMR446 je i mezinárodní platnost v Evropě. Proto lze používat tyto radiostanice při cestách do zahraničí, při sportování a závodech nejen u nás, ale i v cizině.
Populární radiostanice PMR446 slouží jako univerzální a ekonomický prostředek spojení. Poměr cena/kvalita je u těchto radiostanice velmi výhodný. ELIX dováží pouze značkové vysoce kvalitní radiostanice PMR. Nehledejte v našem sortimentu neznačkové výrobky neznámých výrobců, bez zajištěného servisu, dokumentace a bez deklarovaných parametrů. Proto se v sortimentu PMR radiostanic soustřeďujeme hlavně na vysoce kvalitní výrobky ALINCO, KENWOOD či INTEK.

 

Provoz radiostanic je bezplatný

 

Provoz a zřízení radiostanic vybavených předepsanými dokumenty, štítkem a provozovanými v souladu s VO ČTÚ nepodléhá žádnému dalšímu ohlašovacímu a povolovacímu řízení ani poplatkům.

 

Dosah radiostanic

 

Výkon všech radiostanic je omezen normou na 4 W u CB radiostanic, 5 W u ručních VKV radiostanic a 0,5 W u radiostanic PMR446. Všechny námi dodávané radiostanice umožňují dosáhnout tohoto výkonu. Proto je dosah radiostanic určen především polohou antény a profilem terénu. Dosah všech radiostanic je veličina velice proměnná a závislá na okamžitých místních podmínkách. Žádný výrobce proto tento parametr neudává, dosah se podle podmínek může lišit i řádové.Občanské (CB) radiostanice základnové mívají dosah v ideálním terénu mezi sebou až 50 i více km, vozidlová radiostanice mezi základnou okolo 20 – 40 km i více, ruční stanice mezi základnou 1 – 10 km, ruční stanice mezi sebou 0,5 – 2 km. Dosah je u CB radiostanic ovlivněn i atmosférickým rušením, které se na pásmu VKV nevyskytuje. Dosah VKV radiostanic je výrazně větší, např. ruční stanice mezi sebou mohou komunikovat v ideálním terénu i na vzdálenost okolo 10 km, výjimkou nejsou spojení i mnohem delší. I se stanicemi PMR 446 (výkon 0,5 W) lze docílit spojení na vzdálenosti 3- 10 km, často i mnohem více.

Zvolte měnu

CZK, Kč EUR, €

Upozornění pro zákazníky ze SLOVENSKA: prosíme zkontrolujte si správnost volby měny - EUR.

 

Platební podmínky

platba_hotove Hotově

platba_dobirkou Dobírkou

prevod_na_ucet Převodem na účet