728 827 852 | 284 680 695 | 284 680 656 trade@elix.cz

logo

Místo zpětného odběru elektrozařízení

Místo zpětného odběru elektrozařízení pro skupinu 3.21 – telekomunikační zařízení – radiostanice a příslušenství

V souladu s ustanoveními zákona o odpadech  č. 185/2001 Sb., zejména s ustanoveními § 37k a § 38,  firma ELIX spol. s r.o. provozuje místo zpětného odběru  pro skupinu 3.21 – – telekomunikační zařízení – radiostanice a příslušenství.

Adresa odběrního místa je:
Klapkova 169/48,
182 00 Praha 8 – Kobylisy
Provozovna ELIX spol. s r.o.
Toto místo zpětného odběru je zřízeno pro Individuální systém ELIX spol. s r.o. a také pro Kolektivní systém OFO – recycling s.r.o. Tímto se také zároveň plní povinnost posledního prodejce podle § 37k Zákona o odpadech.

Provozní řád firmy ELIX spol. s r.o. ke sběru elektroodpadu a skladu elektroodpadu:
Název: ELIX spol s r.o.
IČO: 158 90 180
DIČ: CZ15890180
Sídlo: Jablonecká 358, 190 00 Praha 9 – Střížkov, Česká republika.
Sběrní místo:
Klapkova 48
182 00 Praha 8
ELIX s.r.o.
Tel.: +420 284 680 656

Jednatel firmy: Ing. Ljudmil Mladenov, bytem: Jablonecká 358, 190 00 Praha 9 – Střížkov, Česká republika. Tel: +420 284 680 656
Významná telefonní čísla tísňového volání:

– hasiči: 150
– zdravotnická zábranná služba: 155
– policie: 158
– městská policie: 156
– jednotné evropské číslo: 112

Česká inspekce životního prostředí:
Ředitelství ČIŽP
Na Břehu 267,
190 00 Praha 9
Tel. 283 891 564
Fax 283 892 662

ČIŽP oblastní inspektorát PRAHA:
Wolkerova 40/11
160 00 Praha 6
Telefon: 233 066 111
Fax: 233 066 103
Hlášení havárií: 731 405 313

Druh elektodpadu:  3.21 – výrobky pro přenos zvuku, obrazu a jiných informací pomocí telekomunikací.
Účel: sběr elektroodpadu od naších zákazníků.
Sběr nebezpečného odpadu neprovádíme.
Akumulátorové baterie skladujeme v plastové krabici.
Veškerý sběr se eviduje v provozním deníku.
Odpovědná osoba: Ing. Ljudmil Mladenov – jednatel firmy